picolodia.com
needs your help!
we're searching for
translators for our
languages and further
languages...
more info
close

Pravila (opci uvjeti poslovanja)


Da bi kod picolodia.com postavili Vaše slike online, morate obratiti pozornost na sljedeca pravila:

  • Za svaku postavljenu sliku morate posjedovati autorska prava.
  • Želite li postaviti sliku koja nije Vaša, morate pribaviti dozvolu vlasnika autorskih prava za proširenje po Internetu. Najbolje bi bila pismena dozvola! Drugim rijecima: Fotografije sa kojima ne možete pravno raspolagati ne smiju se postaviti na picolodia.com.
  • Pri postavljanju svake slike memorira se Vaš IP.
  • Odgovarate osobno. Za prekršiteljima pravila picolodia.com ce aktivno tragati, te sistematskim kao i manuelnim zahvatima sprijecavati postavljane takvih fotografija.
  • picolodia.com smije slike bez ikakvog objašnjena ukloniti (rasisticke, pornografske, nasilne, koje narušavaju autorska ili prava treceg lica, itd.).
  • Postavljene slike, koje su Vaše vlasništvo, su zašticene autorskim pravom!
  • Povrede pravila vode iskljucenju kod picolodia.com! Pri povredi prava zadržavamo pravo na korištenje pravnih koraka.